Espai ETC

Normativa

La cessió d’espais públics municipals està regulada per una ordenança que regula les cessions.

També està subjecte a la liquidació de taxes per al seu ús. Les taxes i preus públics s’aproven i es publiquen amb el pressupost anual.

Per a l’any 2022 els preus públics a aplicar a l’Espai ETC són (a partir de la seva aprovació):

Els espais de l’ETC integrarà les noves sales vermella i negra així com l’espai de l’Orfeó. Els tres espais es gestionaran de forma orgànica. Per a la seva cessió es defineixen els següents usos:

A. Us Comercial; Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala, i cal afegir el cost d’un tècnic especialista avalat per l’àrea de cultura.

B. Ús d’entitats sense ànim de lucre + centres educatius públics i concertats. Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala. S’inclou el tècnic de la sala.

C. Ús d’altres centres educatius i aprenentatges artístics. Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala. S’inclou el tècnic de la sala.

D. Altres usos culturals. Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala, i cal afegir el cost d’un tècnic especialista avalat per l’àrea de cultura.

ETC / Orfeó vigatàABCD
Activitats puntuals   
ETC – Sala vermella   
½ dia600,00 €300,00 €420,00 €510,00 €
1  dia sencer (8 hores)1.000,00 €500,00 €700,00 €850,00 €
ETC – Sala negra 
½ dia60,00 €30,00 €42,00 €51,00 €
1 dia (jornada de 8h)100,00 €50,00 €70,00 €85,00 €
ETC – Orfeó    
½ dia95,00 €47,50 €66,50 €80,75 €
1 dia (jornada de 8h)135,00 €67,50 €94,50 €114,75 €
Activitats Reiteratives    
ETC- Sala vermella   
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1/2 dia360,00 €180,00 €252,00 €306,00 €
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1 dia600,00 €300,00 €420,00 €510,00 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1/2 dia300,00 €150,00 €210,00 €255,00 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1 dia500,00 €250,00 €350,00 €425,00 €
ETC – Sala negra 
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1/2 dia36,00 €18,00 €25,20 €30,60 €
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1 dia60,00 €30,00 €42,00 €51,00 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1/2 dia30,00 €15,00 €21,00 €25,50 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1 dia50,00 €25,00 €35,00 €42,50 €
ETC – Orfeó
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1/2 dia57,00 €28,50 €39,90 €48,45 €
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1 dia81,00 €40,50 €56,70 €68,85 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1/2 dia47,00 €23,50 €32,90 €39,95 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1 dia67,00 €33,50 €46,90 €56,95 €
ENTRADES PÚBLIC ACTIVITATS cultura
ACTIVITAT MUSICAL Grup (*)  
EMERGENT5,00 €2,50 €  
NO EMERGENT8,00 €4,00 €  
ACTIVITAT ESCENICA    
Convencional8,00 €2,50 €  
No convencional5,00 €4,00 €  
ACTIVITAT AUDIOVISUAL   
 3,00 €1,50 €  

(*) Les entrades de grup son entrades fetes per un grup o col·lectiu natural a través de venda anticipada i es compte a partir de 6.

(en tots els casos es podrà plantejar, amb informe tècnic prescriptiu, l’exempció per raons d’interès públic, social o cultural)