Espai ETC

Fitxa tècnica

Descripció dels espais

Imatges

Fitxa tècnica de la sala d’assaig

Fitxa tècnica de la sala gran