Espai ETC

La Sala de reunions exteiror és un local apte per a reunions veïnals o d’entitats que està ubicada al Passeig de la Generalitat número ???

La seva funció és la de prestar servei a les entitats i grups que requereixin d’un espai per a trobar-se de forma puntal o regular.

Per a fer-la servir cal utilitzar els mecanismes regulars de petició d’espais públics municipals a través d’aquest espai web.

Reserva tancada