Espai ETC

Sala principal

La sala vermella és un espai escènic amb una platea de 252 butaques.

La caixa esce`nica està equipada amb tres sistemes tècnics: il.luminació espectacular, equipament de so per a actuacions musicals en directe i equipament d’àudio per a projeccions de cinema.

Totes tres equipacions funcionen sota demanda i per a cobrir les necessitats tècniques de les produccions que la sala acull.

La sala Vermella està disponible per a usos diversos i cal demanar-la amb anterioritat a través del sistema de cessió d’espais d’aquest espai web. La seva cessió està subjecte a la normativa de cessions d’ús dels equipaments municipals de l’Ajuntament de Vic.

Reserva tancada