Espai ETC

Sala negra

La Sala Negra de l’ETC és un espai de treball escènic equipada per a assajos i petites presentacions. Compta amb material escenotècnic i un terra de fusta negra per a la presentació i treball.

La sala negra és independent i autònoma de la sala vermella (platea). Permet doncs la seva utilització simultània amb altres espais de l’equipament.

L’equipació tècnica de la sala és la pròpia del teatre i disposa de camerinos indepentents.

Per a utilitzar aquesta sala cal demanar-la prèviament.

Reserva tancada