Espai ETC

La Sala de l’Orfeó és una sala diàfana que permet la ubicació d’activitats diverses amb requeriments tècnics específics.

Compta amb un equpament tècnic bàsic i amb ….

Reserva tancada