Espai ETC

L’Espai ETC disposa d’espais diversos per a acollir activitats diverses.

Sala Vermella

Sala principal La sala vermella és un espai escènic amb una platea de 252 butaques. La caixa esce`nica està equipada amb tres sistemes tècnics: il.luminació espectacular, equipament de so per a a…

View more

Sala Negra

Sala negra La Sala Negra de l’ETC és un espai de treball escènic equipada per a assajos i petites presentacions. Compta amb material escenotècnic i un terra de fusta negra per a la presentaci…

View more

Sala Orfeó

La Sala de l’Orfeó és una sala diàfana que permet la ubicació d’activitats diverses amb requeriments tècnics específics. Compta amb un equpament tècnic bàsic i amb ….

View more

Sala reunions exterior

La Sala de reunions exteiror és un local apte per a reunions veïnals o d’entitats que està ubicada al Passeig de la Generalitat número ??? La seva funció és la de prestar servei a les enti…

View more

Aula 1 ETC

l’Aula ETC és un espai de treball diàfan i apte per a diversos usos. Permet el treball de grups de teatre i altres disciplines artístiques així com reunions i trobades de fins a 20 persones…

View more

Aula 2 ETC

l’Aula 2 ETC és un espai de treball diàfan i apte per a diversos usos. Permet el treball de grups de teatre i altres disciplines artístiques així com reunions i trobades de fins a 20 persone…

View more