Espai ETC

Cessió d’espais

L’ETC ofereix la possibilitat de fer serveis els seus espais a les entitats culturals de la ciutat. Aquestes cessions es plantegen en format de cessió a tercers i estan regulades per la normativa municipal de cessió d’espais públics.

L’ETC, compta amb els següents espais:

  1. Sala Vermella: de 252 localitats
  2. Sala Negra: per assajos i de treball escènic i amb un aforament de 30 persones per a presentacions públiques.
  3. Sala de reunions (planta soterrani)
  4. Sala de taller (planta soterrani)
  5. Vestíbul- bar: per a petites presentacions o actes de màxim 50 persones.

Tots aquests espais es poden cedir en règim d’ocupació a través dels mecanismes regulars.