Espai ETC

Audiovisual

La proposta audiovisual se centra en la proposta regular del Cineclub Vic que programa pel·lícules d’autor i de qualitat, i complementada amb el cinema de crítica social del Festival Protesta, que enguany ha celebrat la seva 10ª edició. La programació del Cineclub es diferencia amb la sessió de dimarts, a les 8 del vespre, i les sessions de Cineclub Xic, adreçades al públic familiar, que se celebren un diumenge cada 15 dies a les 5 de la tarda.

Films projectats